Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 april 2020
gepubliceerd op 29 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020030807
pub.
29/04/2020
prom.
23/04/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020030807

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


23 APRIL 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041499 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap sluiten tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 23 juli 2018 met betrekking tot de erkenning en de ondersteuning van de sociale ondernemingen, artikel 25;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 05/06/2019 numac 2019012649 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap sluiten houdende de samenstelling en werking van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap;

Gelet op het ministerieel besluit van 23 mei 2019Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/05/2019 pub. 14/06/2019 numac 2019013038 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie sluiten houdende aanwijzing van de representatieve organisaties van de sector van de sociale economie;

Op de voordracht van de minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Tewerkstelling;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In Artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 09/09/2019 numac 2019041499 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap sluiten tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "Thaddée D'Haegeleer" worden vervangen door de woorden "Alessandro Grumelli".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3.De minister bevoegd voor Tewerkstelling wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 23 april 2020 Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Tewerkstelling, B. CLERFAYT


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^