Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 07 mei 2020
gepubliceerd op 20 mei 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006 houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industri

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020041334
pub.
20/05/2020
prom.
07/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041334

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


7 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt, inzonderheid op artikel 2, § 1, laatst gewijzigd bij de wet van 1 maart 2007;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad;

Gelet op het overleg tussen de gewesten en de federale overheid op 19 september 2019, goedgekeurd op 4 oktober 2019 ;

Gelet op het advies 67.094/3 van de Raad van State, gegeven op 9 april 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op artikel 2, § 3, 6° van de ordonnantie van 4 oktober 2018 tot invoering van de gelijkekansentest, waarbij geen evaluatieverslag moet worden opgesteld voor een wetgevend of reglementair ontwerp dat geen rechtstreekse of onrechtstreekse invloed heeft op natuurlijke personen;

Op voorstel van de Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie, bevoegd voor het Landbouwbeleid ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Bij dit besluit wordt uitvoeringsrichtlijn (EU) 2019/990 van de Commissie van 17 juni 2019 tot wijziging van de lijst van geslachten en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad, in bijlage II bij Richtlijn 2008/72/EG van de Raad en in de bijlage bij Richtlijn 93/61/EEG van de Commissie, gedeeltelijk omgezet evenals uitvoeringsrichtlijn (EU) 2020/432 van de Commissie van 23 maart 2020 tot wijziging van Richtlijn 2002/55/EG van de Raad wat de definitie van groenten en de lijst van geslachten en soorten in artikel 2, lid 1, onder b), betreft.

Art. 2.In artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie, wordt de 1° vervangen als volgt: "1° Groenten: planten van de volgende gewassen, bestemd voor land- of tuinbouw, met uitzondering van de sierteelt: Allium cepa L. - Cepa Groep (Ui, Echalion) - Aggregatum Groep (Sjalot) Allium fistulosum L. (Stengelui) - alle rassen Allium porrum L. (Prei) - alle rassen Allium sativum L. (Knoflook) - alle rassen Allium schoenoprasum L. (Bieslook) - alle rassen Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Kervel) - alle rassen Apium graveolens L. - Bleekselderij Groep - Knolselderij Groep Asparagus officinalis L. (Asperge) - alle rassen Beta vulgaris L. - Rode Biet Groep (Rode biet, inclusief Cheltenham beet) - Snijbiet Groep (Snijbiet) Brassica oleracea L. - Boerenkool Groep - Bloemkool Groep - Wittekool Groep (Rode en wittekool) - Spruitkool Groep - Koolrabi Groep - Savooiekool Groep - Broccoli Groep (Calabrese- en ontkiemingstype) - Palmkool Groep - Tronchuda Groep (Portugese kool) Brassica rapa L. - Chinese Kool Groep - Knolraap Groep Capsicum annuum L. (Paprika of Spaanse peper) - alle rassen Cichorium endivia L. - (Krulandijvie/Andijvie) - alle rassen Cichorium intybus L. - Witlof Groep - Bladcichorei Groep (Bladcichorei) - Industriële Cichorei Groep Groep (Wortelcichorei) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Watermeloen) - alle rassen Cucumis melo L. (Meloen) - alle rassen Cucumis sativus L. - Komkommer Groep - Augurk Groep Cucurbita maxima Duchesne (Pompoen) - alle rassen Cucurbita pepo L. (Courgette, met inbegrip van rijpe pompoen en al dan niet rijpe patissons) - alle rassen Cynara cardunculus L. - Artisjok Groep - Kardoen Groep Daucus carota L. (Wortel en voederwortel) - alle rassen Foeniculum vulgare Mill. (Knolvenkel) - Azoricum Groep Lactuca sativa L. (Sla) - alle rassen Solanum lycopersicum L. (Tomaat) - alle rassen Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Bladpeterselie Groep - Wortelpeterselie Groep Phaseolus coccineus L. (Pronkboon) - alle rassen Phaseolus vulgaris L. - Stamboon Groep - Stokboon Groep Pisum sativum L. - Rondzadige Doperwt Groep - Kreukzadige Doperwt Groep - Peul Groep Raphanus sativus L. - Radijs Groep - Rammenas Groep Rheum rhabarbarum L. (Rabarber) - alle rassen Scorzonera hispanica L. (Schorseneer) - alle rassen Solanum melongena L. (Aubergine) - alle rassen Spinacia oleracea L. (Spinazie) - alle rassen Valerianella locusta (L.) Laterr. (Veldsla) - alle rassen Vicia faba L. (Tuinboon) - alle rassen Zea mays L. - Suikermais Groep - Pofmais Groep Alle hybriden van de hierboven vermelde soorten en Groepen."

Art. 3.In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad wordt de bijlage, gewijzigd bij besluit van de regering van 24 april 2014, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2020.

Art. 5.De Minister bevoegd voor het Landbouwbeleid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 7 mei 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie, bevoegd voor Landbouwbeleid, A. MARON

Bijlage Allium cepa L. Cepa Groep (Ui, Echalion) Aggregatum Groep (Sjalot) Allium fistulosum L. (Stengelui) alle rassen Allium porrum L. (Prei) alle rassen Allium sativum L. (Knoflook) alle rassen Allium schoenoprasum L. (Bieslook) alle rassen Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Kervel) alle rassen Apium graveolens L. Bleekselderij Groep Knolselderij Groep Asparagus officinalis L. (Asperge) alle rassen Beta vulgaris L. Rode Biet Groep (Rode biet, inclusief Cheltenham beet) Snijbiet Groep (Snijbiet) Brassica oleracea L. Boerenkool Groep Bloemkool Groep Wittekool Groep (Rode en wittekool) Spruitkool Groep Koolrabi Groep Savooiekool Groep Broccoli Groep (Calabrese- en ontkiemingstype) Palmkool Groep Tronchuda Groep (Portugese kool) Brassica rapa L. Chinese Kool Groep Knolraap Groep Capsicum annuum L. (Paprika of Spaanse peper) alle rassen Cichorium endivia L. - (Krulandijvie/Andijvie) alle rassen Cichorium intybus L. Witlof Groep Bladcichorei Groep (Bladcichorei) Industriële Cichorei Groep (Wortelcichorei) Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Watermeloen) alle rassen Cucumis melo L. (Meloen) alle rassen Cucumis sativus L. Komkommer Groep Augurk Groep Cucurbita maxima Duchesne (Pompoen) alle rassen Cucurbita pepo L. (Courgette, met inbegrip van rijpe pompoen en al dan niet rijpe patissons) alle rassen Cynara cardunculus L. Artisjok Groep Kardoen Groep Daucus carota L. (Wortel en voederwortel) alle rassen Foeniculum vulgare Mill. (Knolvenkel) Azoricum Groep Lactuca sativa L. (Sla) alle rassen Solanum lycopersicum L. (Tomaat) alle rassen Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Bladpeterselie Groep Wortelpeterselie Groep Phaseolus coccineus L. (Pronkboon) alle rassen Phaseolus vulgaris L. Stamboon Groep Stokboon Groep Pisum sativum L. Rondzadige Doperwt Groep Kreukzadige Doperwt Groep Peul Groep Raphanus sativus L. Radijs Groep Rammenas Groep Rheum rhabarbarum L. (Rabarber) alle rassen Scorzonera hispanica L. (Schorseneer) alle rassen Solanum melongena L. (Aubergine) alle rassen Spinacia oleracea L. (Spinazie) alle rassen Valerianella locusta (L.) Laterr. (Veldsla) alle rassen Vicia faba L. (Tuinboon) alle rassen Zea mays L. Suikermais Groep Pofmais Groep ".

Gezien om gevoegd te worden bij het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 mei 2020 tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 augustus 2006Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 23/10/2006 numac 2006031469 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/08/2006 pub. 26/10/2006 numac 2006031468 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende reglementering van de handel in en de keuring van zaaizaad van oliehoudende planten en vezelgewassen sluiten houdende reglementering van de handel in en van de keuring van groentezaad en zaad van cichorei voor de industrie en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/06/2007 pub. 24/08/2007 numac 2007031308 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad sluiten houdende het in de handel brengen van teeltmateriaal en plantgoed van groentegewassen, met uitzondering van groentezaad.

Brussel, 7 mei 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering: De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie, bevoegd voor Landbouwbeleid, A. MARON


begin


Publicatie : 2020-05-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^