Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 mei 2020
gepubliceerd op 02 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren van Actiris die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020041481
pub.
02/06/2020
prom.
20/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041481

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


20 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren van Actiris die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, inzonderheid op artikel 43, § 3, zoals gewijzigd bij de wet van 4 april 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/04/2006 pub. 21/04/2006 numac 2006002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Wet houdende wijziging van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 sluiten;

Overwegende dat voldaan is aan de voorschriften van artikel 54 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken gecoördineerd op 18 juli 1966;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van Actiris van 23 januari 2020;

Gelet op het akkoord van de minister van Openbaar Ambt, gegeven op 20 mei 2020;

Gelet op het advies nr. 52.114 van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht, gegeven op 29 april 2020;

Op voordracht van de minister van Werk, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is van toepassing op Actiris.

Art. 2.De verscheidene graden die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, worden als volgt vastgesteld: 1ste trap: de graden ingedeeld in rangen A5 en A4+; 2de trap: de graden ingedeeld in rang A4; 3de trap: de graden ingedeeld in rang A3; 4de trap: de graden ingedeeld in rang A2; 5de trap: de graden ingedeeld in rang A1; 6de trap: de graden ingedeeld in rang B2; 7de trap: de graden ingedeeld in rang B1; 8ste trap: de graden ingedeeld in rang C2; 9de trap: de graden ingedeeld in rang C1; 10de trap: de graden ingedeeld in rang D2; 11de trap: de graden ingedeeld in rang D1.

Art. 3.Het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031408 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 08/05/2002 numac 2002031216 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de graden van de ambtenaren voor de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen sluiten tot bepaling van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit wordt van kracht op 1 mei 2020.

Art. 5.De Minister bevoegd voor Tewerkstelling is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 20 mei 2020.

De Minister-President, R. VERVOORT De Minister van Werk, B. CLERFAYT


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^