Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 mei 2020
gepubliceerd op 22 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2019 tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging v

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020041766
pub.
22/06/2020
prom.
28/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020041766

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


28 MEI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gew sluiten tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de ordonnantie van 26 mei 2016 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gew sluiten tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken;

Op voordracht van de minister van Leefmilieu;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 4 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 maart 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/03/2019 pub. 16/05/2019 numac 2019030428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gew sluiten tot aanwijzing van de in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegde diensten met het oog op de tenuitvoerlegging van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, wordt een punt 7° ingevoegd : « 7° Tuan Khai Tran. ».

Art. 2.De minister die bevoegd is voor Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 28 mei 2020.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, R. VERVOORT De minister van Klimaattransitie, Leefmilieu, Energie en Participatieve Democratie, A. MARON


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^