Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 juli 2020
gepubliceerd op 19 augustus 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de financieel verantwoordelijke van de Grondregie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020042634
pub.
19/08/2020
prom.
16/07/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020042634

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


16 JULI 2020. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de administratieve verantwoordelijke, de adjunct van de administratieve verantwoordelijke en de financieel verantwoordelijke van de Grondregie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, gewijzigd door de wetten van 8 augustus 1988, 12 en 16 januari 1989, 5 mei en 16 juli 1993, 28 december 1994, 5 april 1995, 25 maart 1996, 4 december 1996, 8 februari, 19 maart en 4 mei 1999, 21 maart 2000, 13 juli 2001 (3), 22 januari en 29 april 2002, 5 mei, 10 juli 2003 en 12 augustus 2003, 2 maart, 16 maart, 25 april en 13 september 2004, 27 maart 2006, 19 juli 2012 (5), 26 december 2013,

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^