Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 06 november 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Overgehevelde personeelsleden van de ex-provincie Brabant Terbeschikkingstelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1997 worden de hiernavermelde personen toegewezen aan Bergmans,

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1997031363
pub.
06/11/1997
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Overgehevelde personeelsleden van de ex-provincie Brabant Terbeschikkingstelling van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 juli 1997 worden de hiernavermelde personen toegewezen aan het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest : Bergmans, Greta (N), opsteller.

Best, Raymond (F), bestuurssecretaris.

Brasseur, Francine (F), werkman.

Breynaert, Claudine (N), hoofdklerk.

Claes, Ghislaine (F), hoofdklerk.

Cornelis, Hugo (N), industrieel ingenieur.

De Baut, Claude (F), bestuurschef.

Dee, Edgard (F), bestuurschef.

Delfosse, Ghislaine (F), werkman.

Deruiter, Iréne (N), telefonist.

Fleurus, Corry (N), eerstaanwezend klerk-stenotypiste Folon, Lydia (F), onderbureauchef.

Heine, Christiane (F), bestuurssecretaris.

Heuninckx, Leopold (N), opsteller.

Heymans, Jean-Pierre (F), architect.

Kiekens, Hermine (N), werkman.

Kiekens, Renilda (N), werkman.

Lemal, Michel (F), industrieel ingenieur.

Liesse, Luc (F), tekenaar.

Massien, Lutgarde (N), opsteller.

Matagne, Jean-Marie (F), tekenaar.

Mauclet, Charlotte (N), werkman.

Motte, Michelle (F), tekenaar.

Rombout, Nicole (F), werkman.

Seynaeve, Jacques (F), precisiewerkman.

Snijders, René (N), industrieel ingenieur.

Steveniers, Michel (F), precisiewerkman.

Stevens, André (F), bestuurssecretaris.

Tribout, Edmonde (F), telefoniste.

Van Assche, Alain (F), klerk.

Van Calster, Peter (N), hoofdklerk.

Vanden Berghen, Elise (F), eerstaanwezend klerk.

Van Den Borre, Marie-Emilienne (N), telefonist.

Van Eesbeek, Marie-Christine (N), eerstaanwezend klerk.

Vankerckhoven, Edouard (F), hoofdbode-kamerbewaarder.

Van Weyenberg, Jeanine (N), onderbureauchef.

Van Zegbroeck, Jeanne (N), eerstaanwezend klerk.

Verbeeck, Lutgardis (N), werkman.

Verreys, Michel (F), tekenaar.

Vierendeel, Annie (N), precisiewerkman.

Walraevens, Annie (F), werkman.

Walravens, Joseph (N), tekenaar.

Dit besluit treedt in werking op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^