Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 02 juni 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1999 wordt Mevr. Pascale Alaime in vast verband benoemd in de hoedanigheid van bestuurssecretaris in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubehe Bij mi

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
1999031070
pub.
02/06/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1999 wordt Mevr. Pascale Alaime in vast verband benoemd in de hoedanigheid van bestuurssecretaris in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 november 1998.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998003541 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten sluiten wordt de heer Christian Cordier in vast verband benoemd in de hoedanigheid van werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 augustus 1998.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016294 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt Mevr. Sandra De Bruyn in vast verband benoemd in de hoedanigheid van opsteller in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 oktober 1998.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1999 wordt de heer Thierry Demey in vast verband benoemd in de hoedanigheid van bestuurssecretaris in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 november 1998.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/1998 pub. 17/10/1998 numac 1998016294 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1997 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt Mevr. Hilde De Schutter in vast verband benoemd in de hoedanigheid van directiesecretaris in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 oktober 1998.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1999 wordt de heer Patrick Engels in vast verband benoemd in de hoedanigheid van industrieel ingenieur in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 november 1998.

Bij ministerieel besluit van 3 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998014234 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1999 van kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 1994 tot vaststelling van de berekeningswijze van de netto-aangroei van het aantal werknemers in het kader van de bedrijfsplannen tot herverdeling van de beschikbare arbeid sluiten wordt de heer Jean-Jacques Lerat in vast verband benoemd in de hoedanigheid van werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 juli 1998.

Bij ministerieel besluit van 3 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998014234 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1999 van kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 1994 tot vaststelling van de berekeningswijze van de netto-aangroei van het aantal werknemers in het kader van de bedrijfsplannen tot herverdeling van de beschikbare arbeid sluiten wordt de heer Thierry Mabile in vast verband benoemd in de hoedanigheid van werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 juli 1998.

Bij ministerieel besluit van 3 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998014234 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1999 van kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 1994 tot vaststelling van de berekeningswijze van de netto-aangroei van het aantal werknemers in het kader van de bedrijfsplannen tot herverdeling van de beschikbare arbeid sluiten wordt Mevr. Elizabeth Osterman in vast verband benoemd in de hoedanigheid van werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 juli 1998.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1999 wordt de heer Jean-Christophe Prignon in vast verband benoemd in de hoedanigheid van bestuurssecretaris in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 november 1998.

Bij ministerieel besluit van 3 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998014234 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1999 van kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 1994 tot vaststelling van de berekeningswijze van de netto-aangroei van het aantal werknemers in het kader van de bedrijfsplannen tot herverdeling van de beschikbare arbeid sluiten wordt de heer Jean-Pierre Renard in vast verband benoemd in de hoedanigheid van werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 juli 1998.

Bij ministerieel besluit van 23 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/09/1998 pub. 27/11/1998 numac 1998016316 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingkosten moeten doorstorten aan het Rijksins sluiten wordt de heer Johnny Standaert in vast verband benoemd in de hoedanigheid van werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 september 1998.

Bij ministerieel besluit van 20 oktober 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/10/1998 pub. 04/11/1998 numac 1998003541 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 januari 1991 betreffende de uitgifte van in franken uitgedrukte schatkistcertificaten sluiten wordt Mevr. Jeannine Vanderstappen in vast verband benoemd in de hoedanigheid van werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 juli 1998.

Bij ministerieel besluit van 3 september 1998Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 03/10/1998 numac 1998014234 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit houdende aanpassing voor 1999 van kijk- en luistergeld voor autoradio- en televisietoestellen vastgesteld door de wet van 13 juli 1987 type ministerieel besluit prom. 03/09/1998 pub. 11/11/1998 numac 1998022607 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 1994 tot vaststelling van de berekeningswijze van de netto-aangroei van het aantal werknemers in het kader van de bedrijfsplannen tot herverdeling van de beschikbare arbeid sluiten wordt Mevr. Caterina Venti in vast verband benoemd in de hoedanigheid van werkman in het Franstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 juli 1998.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 januari 1999 wordt de heer Kristof Verhoest in vast verband benoemd in de hoedanigheid van industrieel ingenieur in het Nederlandstalig kader van het Brussels Instituut voor Milieubeheer vanaf 1 november 1998.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^