Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 11 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001, wordt ingesteld de pro(...)

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031164
pub.
11/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 20/10/2001 numac 2001031370 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van de woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvesti type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001031406 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juli 2001 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 09/11/2001 numac 2001031405 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 1998 tot vaststelling van het administratief statuut van het personeel van de Brusselse Hoofdst type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031407 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 tot bepaling van de graden van de ambtenaren van de Brusselse Gewestelijke type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van de Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 28/09/2001 numac 2001031330 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de bescherming van het oppervlaktewater tegen de verontreiniging veroorzaakt door bepaalde gevaarlijke stoffen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 20/09/2001 pub. 01/03/2002 numac 2002031083 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Oudergem tot opheffing van het bijzonder bestemmingsplan nr. 12 "Beaulieu" goedgekeurd bij koninklijk besluit van 26 januari 1988 sluiten, wordt ingesteld de procedure tot uitbreiding van de bescherming als monument met de totaliteit van het huis De Sterre, gelegen Grote Markt 8, te Brussel, alsook met twee monumenten (monument gewijd aan Karel Buls en monument 't Serclaes), bekend ten kadaster te Brussel, 1e afdeling, sectie A, 2e blad, perceel nr. 539b, wegens zijn historische en esthetische waarde.

AFBAKENING VAN DE VRIJWARINGSZONE Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^