Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 25 mei 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 worden beschermd als geheel, omwille van hun historische en artistieke waarde, bepaalde delen van de gebouwen gelegen Spoormakersstraat 43, - uitbre

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031246
pub.
25/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 september 2001 worden beschermd als geheel, omwille van hun historische en artistieke waarde, bepaalde delen van de gebouwen gelegen Spoormakersstraat 43, 45, 47, 49-51, 53, 55, 57, 59 en voormalige « Hertog van Savoyegang » 61, 63, 65-67, 69, 71-73 gelegen te Brussel, met name :- - uitbreiding van de bescherming met de draagstructuren, kelders en het gebinte van het hoekgebouw gelegen Spoormakersstraat 43, Kaasmarkt 35; - de voor- en achtergevels, de kelders, de draagstructuren, de trappenhuizen en de bedaking, hierbij inbegrepen de gebinten van de gebouwen gelegen Spoormakersstraat 45 en 47; - de gevels, de overwelfde kelders, de draagstructuren, de bedaking en het gebinte van het gebouw gelegen Spoormakersstraat 49-51; - de gevels, de kelder, de draagstructuren, het trappenhuis, de bedaking en het gebinte van het gebouw gelegen Spoormakersstraat 53; - de gevels, de kelders, de draagstructuren, het trappenhuis, de bedaking en het gebinte alsook de deur aan de straatkant met achterliggende gang die toegang verleent tot het gebouw gelegen Spoormakersstraat 55; - de gevels, de kelders, de draagstructuren, het trappenhuis, de bedaking en het gebinte van het gebouw gelegen Spoormakersstraat 57; - de deur aan de straatkant en de voormalige Hertog van Savoyegang, de gevels, de kelders, de draagstructuren, de trappenhuizen, de bedaking en de gebinten van de noord- en westvleugel, de gevels en de bedaking van de zuidvleugel alsook de pomp die tegen de gevel staat en de deur van de gang die naar de Violetstraat leidt, van de voormalige herberg « De Hertog van Savoye », gelegen Spoormakersstraat 59; - de gevels, de draagstructuren, de kelders, het trappenhuis, de bedaking en het gebinte van het gebouw gelegen Spoormakersstraat 61; - de gevels en de draagstructuren van het voor- en achterhuis, de kelders, het hoofdtrappenhuis, de bedaking en de gebinten van het gebouw gelegen Spoormakersstraat 63; - de gevels en de draagstructuren van het voor- en achterhuis, de kelders, het trappenhuis, de bedaking en de gebinten van het gebouw gelegen Spoormakersstraat 65-67; - de gevels, de kelder, de oorspronkelijke draagstructuren, het trappenhuis, de bedaking en het gebinte van het gebouw gelegen Spoormakersstraat 69; - de gevels, de kelders, de draagstructuren, het trappenhuis, de bedaking en gebinten en de glaskap van de overdekte binnenplaats van het gebouw gelegen Spoormakersstraat 71-73; - bekend ten kadaster te Brussel, 1e afdeling, sectie A, 3e blad, percelen nrs. 1158, 1159b, 1160a, 1161d, 1162, 1163e, 1164d, 1165a, 1166b,1167h, 1168b en 1169b.

Afbakening van het geheel en van de vrijwaringszone Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^