Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 25 maart 2009
Informatisering van Justitie. Ja, maar hoe ?

Stad Brussel. - Bijzonder bestemmingsplan « Willebroek » Plan. - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2009 tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 70-20 « Willebroek » van de stad Brusse - een

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2009031162
pub.
25/03/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Stad Brussel. - Bijzonder bestemmingsplan « Willebroek » Plan. - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2009 tot goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 70-20 « Willebroek » van de stad Brussel (afgebakend door het Vergotebekken, de Rederskaai, het Beco-bekken, de Groendreef tot ter hoogte van de Roeiersstraat, het Redersplein, de Willebroekkaai, het IJzerplein en het Saincteletteplein, omvattende : - een bundel met de nota's en verslagen, - een bundel met de stedenbouwkundige voorschriften, - een bundel met een overzicht van de begeleidende maatregelen, - een foto-inventaris, een liggingsplan, - een plan van de bestaande rechtstoestand, - een plan van de bestaande feitelijke toestand, - een plan van de bestemmingen, - een plan van de rooilijnen, - een milieu-effectenverslag bij het ontwerpplan;

Dit plan wijzigt het resterende deel van het BBP nr. 46-21 « Wijk van het Noordstation » (goedgekeurd door het KB van 17/02/1967, dat meerdere malen werd gewijzigd en meer bepaald door de besluiten van 10/11/1983 (BBP nr. 46-60 « Harmonie-Voorstad »), van 06/09/1988, ingetrokken door het koninklijk besluit van 24/01/1989 (BBP nr. 46-65 « Wijk van de Emile Jacqmainlaan »), en van 07/06/1989 (BBP nr. 46-65bis « Wijk van de Emile Jacqmainlaan »), namelijk het deel van het plan dat bestaat uit de openbare ruimte gelegen aan het kruispunt tussen de Groendreef en het Redersplein.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^