Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 26 juni 2012

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2012, wordt ingesteld de procedure tot bescherming, omwille van hun historische, artistieke, wetenschappelijke en esthetische waarde, van bepaalde del - als

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2012031303
pub.
26/06/2012
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 april 2012, wordt ingesteld de procedure tot bescherming, omwille van hun historische, artistieke, wetenschappelijke en esthetische waarde, van bepaalde delen van het Manoir d'Anjou en van zijn park, met name : - als monument, de gevels en het dak met inbegrip van het gebint, het bordes, het geheel van de binnenstructuren, de schouwen, de plankenvloeren, de hoofdtraphal en, op de benedenverdieping, alle praalruimten (eetkamer, zes opeenvolgende ruimten die naar de tuin leiden), de twee bijkeukens, de overlangse gang van het Manoir; - als landschap, zijn park, met inbegrip van de toegang aan de Manoir d'Anjoulaan en de Madouxlaan, de kleine kapel aan de ingang Madouxlaan en het deel van de oorspronkelijke dreef gelegen Bosstraat 365.

Het goed is gelegen aan de Bosstraat 365 en 365b, Madouxlaan en Manoir d'Anjoulaan 61, te Sint-Pieters-Woluwe, bekend in het kadaster van Sint-PietersWoluwe, 2e afdeling, sectie C, 6e blad, percelen nrs. 174x42, 174z42, 174k43, 174l43, 174m43, 149t2, 174n43, 174e43, 174y42, 174f43, 174g43, 174c32, 174s43 (gedeelte), 174d40 (gedeelte).

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 19 april 2012.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, en Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Gezien om te worden gevoegd bij het besluit van 19 april 2012.

De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking, en Gewestelijke Statistiek, Ch. PICQUE

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^