Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 30 januari 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Toelatingen tot de stage Benoemingen. - Overplaatsing. - Promotie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 mei 2017 wordt de heer PICOU Olivier met ingang van 1 januari 2014 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van e Bij beslui

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018010412
pub.
30/01/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018010412

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Toelatingen tot de stage Benoemingen. - Overplaatsing. - Promotie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 mei 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 01/06/2017 numac 2017012356 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende ambtshalve overplaatsing naar het Brussels Instituut voor Milieubeheer van een ambtenaar uit de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Bouw" bij Brussel Mobiliteit binnen de Gewe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012354 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Onderhoud" bij Brussel Mobiliteit binnen de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 15/09/2017 numac 2017013200 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot intrekking van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 november 2014 betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Grondels » op het grondgebied van de gemeente And type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/06/2017 numac 2017012353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel voor de toewijzing van een mandaat van Directeur-Diensthoofd A4 "Exploitatie en Vervoer" bij Brussel Mobilit type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 12/07/2017 numac 2017012912 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.178.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de OCMW's, de verenigingen gevormd ov type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/05/2017 pub. 25/09/2017 numac 2017013296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij het Brussels Planningsbureau gemachtigd wordt om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen va sluiten wordt de heer PICOU Olivier met ingang van 1 januari 2014 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van eerste Attaché.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt de heer VANDENPLAS Jan Hugo met ingang van 1 februari 2017 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van eerste Attaché.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 1 juli 2004Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 01/07/2004 pub. 15/07/2004 numac 2004031369 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening van het terrein gelegen op het grondgebied van de gemeente Ukkel met het oog op de verbredingwerken aan de Gulden Kasteelstraat en de herinrichting van het kruispunt van de Sint- sluiten wordt de heer LOXHAY Jean-François voor één jaar vanaf 1 juni 2004 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Attaché.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt de heer LOXHAY Jean-François met ingang van 1 juni 2005 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2001 wordt de heer HARMEGNIES Raymond met ingang van 21 december 2001 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van eerste Ingenieur.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 juni 2015Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2015 pub. 31/07/2015 numac 2015031400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/06/2015 pub. 28/10/2016 numac 2016031719 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van een beambte bevoegd om toezicht te houden op de uitvoering van de ordonnantie van 3 juli 2008 betreffende de bouwplaatsen op de openbare weg sluiten wordt Mevr. GHILAIN Emmanuelle met ingang van 6 november 2014 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 november 2013 wordt Mevr. GHILAIN Emmanuelle voor één jaar vanaf 1ste oktober 2013 tot de stage in de hoedanigheid van Ingenieur.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 maart 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/03/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014031406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt de heer BARETTE Philippe benoemd in de hoedanigheid van Ingenieur-directeur.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 september 2016 wordt de heer SERMEUS Bruno met ingang van 1 juli 2016 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van eerste Attaché.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 september 2016 wordt de heer LECLERCQ Oliver met ingang van 1 juni 2016 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van eerste Attaché.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2001 wordt Mevr. BURY Fabienne met ingang van 21 december 2001 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van eerste Attaché.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 september 2016 wordt de heer DENYS Jurgen met ingang van 1 juni 2016 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van eerste Attaché.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 februari 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2016 pub. 03/10/2017 numac 2017013411 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 3 september 2015 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Bruss type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2016 pub. 03/05/2016 numac 2016031164 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 februari 2016 tot wijziging van het besluit van 13 februari 2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die op de lijsten van de sociale huisvesting ingeschreven zijn en het b type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016031159 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening "Stokkelsesteenweg - Konkelstraat" van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/02/2016 pub. 02/03/2016 numac 2016031154 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het bijzonder bestemmingsplan nr. 60-41 « Belliard-Etterbeek » van de Stad Brussel dat de perimeter dekt begrensd door de Jacques de Lalaingstraat, de Trierstraat, de Belliardstr sluiten wordt Mevr. DEROUSSELLE Géraldine met ingang van 1 november 2015 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van eerste Attaché.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030849 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2015 betreffende de coördinatie van de gewestelijke statistiek en de werking van het Brussels Instituut voor Statist type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030848 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 april 2014 betreffende de sociale kredietinstellingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 07/04/2017 numac 2017020318 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030856 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 10 mei 2012 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de leidend ambtenaar van de Directie Gewestelijke Huisvestingsinspectie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de social type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 09/05/2017 numac 2017011564 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van het basisexamen, de basisopleiding en de aanvullende opleiding in het kader van de fytolicentie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/03/2017 pub. 08/09/2017 numac 2017030847 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanstelling van de gemachtigd ambtenaar belast met de behandeling van de beroepen ingediend tegen de beslissingen die werden genomen in uitvoering van artikel 20 van het besluit van 28 november 2013 to sluiten wordt de heer ANDRE Bob voor één jaar vanaf 1 april 2017 tot de stage in de hoedanigheid van Directeur.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 februari 2001Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001031130 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 1999 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van het Ministerie van het Brussels H sluiten wordt de heer BARETTE Philippe voor één jaar vanaf 1 januari 2001 tot de stage in de hoedanigheid van Ingenieur.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2009 wordt de heer DE VOGHEL Christophe voor één jaar vanaf 1 september 2008 tot de stage in de hoedanigheid van Ingenieur.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2017 pub. 09/03/2017 numac 2017011006 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de boekhouder bij Brussels Planningsbureau type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2017 pub. 10/03/2017 numac 2017010988 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 september 2002 houdende afbakening van een beschermingszone rondom grondwaterwinningen in het Ter Kamerenbos en onder de Lotha type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017010987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in de artikelen 28/1 en 30/3 van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/02/2017 pub. 02/03/2017 numac 2017011005 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de zonale gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Gemeenteplein van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek sluiten wordt de heer SEGERS Michaël definitief overgeplaatst in de hoedanigheid van eerste Attaché door middel van vrijwillige intraregionale mobiliteit op 1 januari 2017.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 20 december 2010, de heer NERINI Claude wordt via een overgang naar het hogere niveau bevorderd tot de graad van Attaché op 1 november 2010.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 augustus 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/08/2017 pub. 03/10/2017 numac 2017013253 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning aan de vzw autoform van de erkenning als opleidingscentrum op het vlak van klimaatregelingssysteemen van voertuigen sluiten wordt de heer AARAB Mohamed met ingang van 1 januari 2016 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van ingenieur.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2016Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2016 pub. 19/05/2016 numac 2016031364 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 april 2016 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van voorbehouden parkeerplaats aan operatoren van gedeel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/04/2016 pub. 16/06/2016 numac 2016031434 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor bepaalde taken opgenomen in artikel 23 van de ordonnantie van 8 mei 2014 betreffende het toeristisch logies sluiten wordt de heer PHILIPPIN Robin met ingang van 1 februari 2016 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van ingenieur.

Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.


begin


Publicatie : 2018-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^