Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 21 november 2018

Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018 wordt een subsidie van 75 000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018014831
pub.
21/11/2018
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2018014831

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 11 oktober 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun voor algemene investeringen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de zones van economische uitbouw in de stad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014376 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 30/10/2018 numac 2018014606 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 11/10/2018 pub. 24/10/2018 numac 2018014375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de steun om te voldoen aan de normen in het kader van de uitvoering van de lage-emissiezone sluiten wordt een subsidie van 75 000,00 euro toegekend aan de VZW Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (0451.516.390) als tussenkomst in de kosten van de realisatie, de publicatie en de distributie van de maandelijkse tijdschriften "Trait d'Union-Bruxelles" en "Nieuwsbrief-Brussel".


begin


Publicatie : 2018-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^