Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 10 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument van de totaliteit Het goed is bekend ten kadaster van Sint-Agatha-Berc

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2018040034
pub.
10/04/2018
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018040034

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 februari 2018Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 09/03/2018 numac 2018030569 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Haachtsesteenweg 294 tot 300, Creusestraat, 1 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 02/03/2018 numac 2018011090 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gedeeltelijke afschaffing van de buurtwegen nr. 8 en nr. 25, evenals de afschaffing van buurtweg nr. 23 en voetweg nr. 47 opgenomen in de atlas van de buurtwegen van de voormalige gemeente L type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 01/03/2018 numac 2018011012 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot uitvoering van de ordonnantie van 23 november 2017 houdende wetgevende aanpassingen met het oog op de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, wordt ingesteld de procedure tot inschrijving op de bewaarlijst als monument van de totaliteit (met inbegrip van het meubilair, elementen die integrerend deel uitmaken van het goed) van de voormalige Residentie Bloemendal gelegen Koning Albertlaan 88, te Sint-Agatha-Berchem.

Het goed is bekend ten kadaster van Sint-Agatha-Berchem, 1ste afdeling, sectie A, 3de blad, perceel nr. 166S. Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^