Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 08 november 2019
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2019 wordt mijnheer Cédric VERSCHOOTEN aangesteld om vanaf 1 november 2019 het mandaat van adjunct-directeur-generaal uit te oefenen.

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2019042317
pub.
08/11/2019
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2019042317

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Personeel. - Aanstellingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019014829 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van bevoegde ambtenaren in het kader van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure sluiten wordt mijnheer Cédric VERSCHOOTEN aangesteld om vanaf 1 november 2019 het mandaat van adjunct-directeur-generaal (rang A4+) uit te oefenen.

Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van Leefmilieu Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2019 pub. 04/10/2019 numac 2019014829 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van bevoegde ambtenaren in het kader van de ordonnantie van 6 maart 2019 betreffende de Brusselse Codex Fiscale Procedure sluiten wordt mevrouw Isabelle MEULEMANS aangesteld om vanaf 1 november 2019 het mandaat van directrice-generaal (rang A5) uit te oefenen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.


begin


Publicatie : 2019-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^