Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 26 februari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Aanstelling Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2019 wordt mijnheer Renaud TONDEUR aangesteld om vanaf 1 januari 2020 het mandaat van directeur diensthoofd "Groene ruimten" bij L(...) Het beroep tot nietig

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020020237
pub.
26/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020237

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Personeel. - Aanstelling Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 december 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 14/02/2020 numac 2020040237 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van Elia Transmission Belgium NV als gewestelijke transmissienetbeheerder voor elektriciteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor een termijn van twintig jaar type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019042913 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de taalkaders van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 22/01/2020 numac 2020040112 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van een regeringscommissaris bij de Sociale Kredietmaatschappijen erkend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 08/01/2020 numac 2019031224 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 07/01/2020 numac 2019031223 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot opheffing van de artikelen 3, 4, 7 en 8 van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/12/2019 pub. 09/01/2020 numac 2019015901 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verlenging van de taalkaders van het personeel van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel, de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit, Brussel Stedenbouw en Erfgoed en Bru sluiten wordt mijnheer Renaud TONDEUR aangesteld om vanaf 1 januari 2020 het mandaat van directeur diensthoofd "Groene ruimten" (rang A4) bij Leefmilieu Brussel uit te oefenen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling rechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres: Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

A. MARON, De minister van klimaattransitie, leefmilieu, energie en participatieve democratie


begin


Publicatie : 2020-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^