Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 20 april 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Gemeente Anderlecht. - Volledige opheffing van het bijzonder plan van aanleg - Dwarslaan en omliggende . - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2020 keurt de volledige opheffing goed van het(...) Voor de raadple

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2020020720
pub.
20/04/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020020720

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Gemeente Anderlecht. - Volledige opheffing van het bijzonder plan van aanleg - Dwarslaan en omliggende (Peterbospark). - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2020 pub. 16/04/2020 numac 2020020724 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering omtrent de inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020748 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 juli 2019 tot benoeming van de leden van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/04/2020 pub. 10/04/2020 numac 2020020746 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger sluiten keurt de volledige opheffing goed van het bijzonder plan van aanleg (BAP) 'Dwarslaan en omliggende (Peterbospark)' voorheen goedgekeurd bij Koninklijk besluit van 18 januari 1962.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2020-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^