Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 23 februari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020, worden beschermd als monument de voorgevel , evenals - in hun totaliteit - de koetsdoorgang, de vestibule en de eretraphal (hieri(...) Het goed is be

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021020227
pub.
23/02/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021020227

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020016400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 19/01/2021 numac 2021020123 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van subsidies voor gemeentelijke buurtsportinfrastructuur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020016353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 houdende de vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044313 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger sluiten, worden beschermd als monument de voorgevel (straatkant), evenals - in hun totaliteit - de koetsdoorgang, de vestibule en de eretraphal (hierin begrepen alle deuren die op de voormalige salons uitkomen) van het Hotel Peltzer, gelegen Louizalaan 123 in Brussel, wegens hun historische, artistieke en esthetische waarde.

Het goed is bekend ten kadaster van Brussel, afdeling 7, sectie G, perceel nr. 59 m3.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2021-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^