Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 15 januari 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020 wordt een subsidie van 433 000 euro toegekend aan het Brussels Planningsbureau, voor het begrotingsjaar 2019, ter ondersteuning van de op

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021030058
pub.
15/01/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021030058

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Toekenning facultatieve subsidie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 december 2020Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 23/12/2020 numac 2020016400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de data van de schoolvakanties voor het schooljaar 2020-2021 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020016353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 december 2007 houdende de vaststelling van sommige exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/12/2020 pub. 16/12/2020 numac 2020044313 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een wijziging van het besluit van 27/10/2016 houdende de benoeming van de leden van de Brusselse Raad voor Dierenwelzijn opgericht bij besluit van 4 mei 2016 van de Brusselse Hoofdstedelijke Reger sluiten wordt een subsidie van 433 000 euro toegekend aan het Brussels Planningsbureau, voor het begrotingsjaar 2019, ter ondersteuning van de opmaak en het beheer van het sportkadaster voor de cel "Sportfacilitator".


begin


Publicatie : 2021-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^