Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering
gepubliceerd op 28 juli 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2019, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de voormalige woning en het voormalig atelier van Raphaël Evald Het go

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021031904
pub.
28/07/2021
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021031904

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 oktober 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2019 pub. 25/10/2019 numac 2019030951 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitster en de ondervoorzitter van de Adviesraad voor Sociaal Ondernemerschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2019 pub. 14/10/2019 numac 2019042183 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 32bis van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebeh type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042372 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social-profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten bij de Econo type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2019 pub. 05/03/2020 numac 2020040538 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende personen gemachtigd om de partijen te horen in overeenstemming met artikel 81 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen sluiten, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als monument van de totaliteit van de voormalige woning en het voormalig atelier van Raphaël Evaldre, met inbegrip van de afsluiting aan de straatkant en de gevel van de garage op de Coghensquare, gelegen Coghenlaan 185 in Ukkel, vanwege zijn historische, artistieke en esthetische waarde.

Het goed is bekend ten kadaster van Ukkel, 1ste afdeling, sectie B, perceel 414 R 2.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld


begin


Publicatie : 2021-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^