Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 01 september 1997
gepubliceerd op 18 september 1997
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
1997003490
pub.
18/09/1997
prom.
01/09/1997
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


1 SEPTEMBER 1997. Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend opgemaakt op 21 januari 1997 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 1997 evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de beursvennootschap BACOB SECURITIES N.V., Trierstraat 25, te 1040 Brussel, de Commissie voor het Bank- en Financiewezen heeft verzocht haar vergunning uit te breiden met de werkzaamheid « het verrichten van transacties met financiële instrumenten voor eigen rekening » als bedoeld in artikel 58, § 1, tweede lid, van de wet van 6 april 1995;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen deze aanvraag heeft goedgekeurd, Besluit : De op 21 januari 1997 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend wordt gewijzigd onder de titel "Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht" in de rubriek "Beursvennootschappen" door na de naam van de beursvennootschap BACOB SECURITIES N.V. de werkzaamheid A toe te voegen aan de beleggingsdiensten en andere werkzaamheden die deze beursvennootschap gemachtigd is te verrichten.

Brussel, 1 september 1997.

De Voorzitter, J.-L. Duplat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^