Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 16 december 1997
gepubliceerd op 15 januari 1998

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
1997003696
pub.
15/01/1998
prom.
16/12/1997
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


16 DECEMBER 1997. Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, inzonderheid op artikel 26, vijfde lid, ingevoegd bij de wet van 13 april 1995;

Gelet op het koninklijk besluit van 4 maart 1997 tot uitvoering van artikel 26, vijfde lid, van de wetten op de handelsvennootschappen, gecoördineerd op 30 november 1935, inzonderheid op de artikelen 2 tot 8;

Gelet op de lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 30 juni 1997 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 4 oktober 1997, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit : De op 30 juni 1997 opgemaakte lijst van de vennootschappen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : in de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten zijn opgenomen in de notering van een effectenbeurs » door de inschrijving van de volgende vennootschappen : BEFIMMO, Troonstraat 98, 1050 Brussel, COMPAGNIE ROYALE ASTURIENNE DES MINES, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel, IMMO-PLEJADEN, Arenbergstraat 7, 1000 Brussel, SCHEERDERS VAN KERCHOVE'S VERENIGDE FABRIEKEN, Aerschotstraat 114, 9100 Sint-Niklaas, THE NEW BELGIAN REAL ESTATE COMPANY OF CANADA, Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen, IMMO KOLONEL BOURGSTRAAT, Wolvengracht 48, 1000 Brussel, door de overbrenging van de vennootschap SOCOBOM, Wedrennenstraat 35, 1000 Brussel, naar de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten in het publiek zijn verspreid als gevolg van een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar aanbod tot verkoop of een openbaar aanbod tot omruiling, dan wel omdat zij voorheen waren opgenomen in de notering van een effectenbeurs ».

Brussel, 16 december 1997.

De Voorzitter, J.-L. Duplat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^