Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 27 mei 1999
gepubliceerd op 23 juli 1999
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
1999003363
pub.
23/07/1999
prom.
27/05/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


27 MEI 1999. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 1998 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 april 1999 evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de B.V.B.A. Mignon, Hanart, Declerck op 27 mei 1999, volgens de bepalingen van de door de vertegenwoordigers van de betrokken beursvennootschappen ondertekende overeenkomst van 28 april 1999, haar activiteiten heeft overgedragen aan de beursvennootschap R. Havaux & Cie G.C.V. en dat bijgevolg op dezelfde datum een einde werd gesteld aan de activiteiten onder statuut van de beursvennootschap;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen deze verrichting heeft toegelaten overeenkomstig artikel 73 van de wet van 6 april 1995 en, volgens de bepalingen van artikel 103 van dezelfde wet, heeft beslist de vergunning van de beursvennootschap Mignon, Hanart, Declerck B.V.B.A. in te trekken op datum van 27 mei 1999, Besluit : De op 31 december 1998 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd op datum van 27 mei 1999 onder de titel "Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht" in de rubriek "Beursvennootschappen" door de schrapping van de vennootschap Mignon, Hanart, Declerck B.V.B.A., Marsveldplein 2, bus 8, 1050 Brussel.

Brussel, 27 mei 1999.

Voor de voorzitter,afwezig : C. Lempereur, Directeur.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^