Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 01 juli 1999
gepubliceerd op 23 juli 1999

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
1999003436
pub.
23/07/1999
prom.
01/07/1999
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


1 JULI 1999. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 123 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België;

Gelet op de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België, opgemaakt op 31 december 1998 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 april 1999 evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de zaakvoerder van de BVBA Tercelin de Joigny, met zetel te 1150 Brussel, Tervurenlaan 196, bus 5, beslist heeft met ingang op 15 juli 1999 een einde te stellen aan de activiteit van beleggingsadvies, is de Commissie voor het Bank- en Financiewezen overgegaan tot de intrekking van de vergunning als vennootschap voor beleggingsadvies op datum van 15 juli 1999, Besluit : De op 31 december 1998 opgemaakte lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België wordt gewijzigd op datum van 15 juli 1999 door de schrapping van de B.V.B.A. Tercelin de Joigny, Tervurenlaan 196, bus 5, te 1150 Brussel.

Brussel, 1 juli 1999.

De Voorzitter, J.-L. Duplat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^