Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 10 november 1999
gepubliceerd op 26 november 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
1999003607
pub.
26/11/1999
prom.
10/11/1999
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


10 NOVEMBER 1999. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 1998 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30 april 1999, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen aan de vennootschap KBC Petercam Derivatives N.V., met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sinter Goedeleplein 14-16 een vergunning heeft verleend als beursvennootschap voor de volgende in artikel 46, 1°, van de wet van 6 april 1995 bedoelde beleggingsdienst en voor de volgende in artikel 58, § 1, tweede lid van de wet van 6 april 1995 bedoelde andere activiteit : * beleggingsdienst : 2. het handelen voor eigen rekening in eender welk financieel instrument; * andere activiteit : A. het verrichten van transacties met financiële instrumenten voor eigen rekening, als bedoeld in artikel 58, § 1, tweede lid, van de wet en/of het overnemen van uitgiften van financiële instrumenten of het borg staan voor de plaatsing hiervan, Besluit : De op 31 december 1998 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd door toevoeging in de rubriek « Beursvennootschappen » van de vennootschap KBC Petercam Derivatives N.V., Sinter Goedeleplein 14-16 te 1000 Brussel voor de beleggingsdienst 2. en voor de andere activiteit A. Brussel, 10 november 1999 De Voorzitter, J.-L. Duplat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^