Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 01 december 2000
gepubliceerd op 21 december 2000
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2000003785
pub.
21/12/2000
prom.
01/12/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


1 DECEMBER 2000. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 1999, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 1 april 2000, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de bestuurders van de beursvennootschap DELTA, beursvennootschap B.V.B.A. beslist hebben een einde te stellen aan de activiteiten onder statuut van beursvennootschap per 30 november 2000 en afstand te doen van de vergunning als beursvennootschap;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen overeenkomstig artikel 103 van de wet van 6 april 1995 beslist heeft de vergunning van de beursvennootschap DELTA, beursvennootschap B.V.B.A. in te trekken op datum van 1 december 2000, Besluit : De op 31 december 1999 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd op datum van 1 december 2000 onder de titel "Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht" in de rubriek "Beursvennootschappen" door de weglating van de vennootschap DELTA, beursvennootschap B.V.B.A., Kouter 12, 9000 Gent.

Brussel, 1 december 2000.

De Voorzitter, J.-L. Duplat.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^