Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 12 juni 2001
gepubliceerd op 29 juni 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2001003298
pub.
29/06/2001
prom.
12/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


12 JUNI 2001. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op artikel 438, derde en vierde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen, inzonderheid op de artikelen 194 tot 201;

Gelet op de lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, opgemaakt op 13 maart 2001 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 mei 2001, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen, Besluit : De op 13 maart 2001 opgemaakte lijst van de naamloze vennootschappen en de commanditaire vennootschappen op aandelen die een openbaar beroep op het spaarwezen doen of gedaan hebben, wordt als volgt gewijzigd : In de rubriek « Vennootschappen waarvan de effecten in het publiek zijn verspreid als gevolg van een openbaar aanbod tot inschrijving, een openbaar aanbod tot verkoop of een openbaar aanbod tot omruiling, dan wel omdat zij voorheen waren opgenomen in de notering van een effectenbeurs » door de inschrijving van : SCANA NOLIKO INTERNATIONAL, Industrieterrein Noord 2002, 3960 Bree.

Brussel, 13 juni 2001.

De Voorzitter, E. WYMEERSCH.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^