Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 12 juni 2001
gepubliceerd op 07 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2001003331
pub.
07/07/2001
prom.
12/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


12 JUNI 2001. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2000 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2001 evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de beursvennootschap Yokohama Finance (Europe) S.A., Louizalaan 287, te 1050 Brussel, beslist heeft een einde te stellen aan de activiteiten onder statuut van beursvennootschap vanaf 22 juni 2001 en afstand te doen van de vergunning als beursvennootschap, Besluit : De op 31 december 2000 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd op datum van 22 juni 2001 onder de titel "Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht" in de rubriek "Beursvennootschappen" door de weglating van de beursvennootschap Yokohama Finance (Europe) S.A., Louizalaan 287, te 1050 Brussel.

Brussel, 12 juni 2001.

De Voorzitter, E. WYMEERSCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^