Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 27 juni 2001
gepubliceerd op 12 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2001003339
pub.
12/07/2001
prom.
27/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


27 JUNI 2001. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2000 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2001, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen aan de vennootschap NIBC Petercam Derivatives N.V. met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Sinter-Goedeleplein 19 een vergunning heeft verleend als beursvennootschap voor de volgende in artikel 46 van de wet van 6 april 1995 bedoelde beleggingsdiensten en voor de volgende in artikel 58, § 1 tweede lid van de wet van 6 april 1995 bedoelde andere activiteit : Beleggingsdiensten : 2. het handelen voor eigen rekening in eender welk financieel instrument;4. a) de overname van uitgiften van alle of bepaalde financiële instrumenten. Andere activiteit : A. het verrichten van transacties met financiële instrumenten voor eigen rekening, als bedoeld in artikel 58, § 1, tweede lid, van de wet en/of het overnemen van uitgiften van financiële instrumenten of het borg staan voor de plaatsing hiervan, Besluit : De op 31 december 2000 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd in de rubriek « Beursvennootschappen » door de toevoeging van de vennootschap NIBC Petercam Derivatives N.V., Sinter-Goedeleplein 19, 1000 Brussel, voor de beleggingsdiensten « 2 » en « 4. a) » en voor de andere activiteit A. Brussel, 27 juni 2001.

De Voorzitter, E. WYMEERSCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^