Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 27 juni 2001
gepubliceerd op 12 juli 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2001003346
pub.
12/07/2001
prom.
27/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


27 JUNI 2001. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- En Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2000 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2001 evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de bestuurders van de beursvennootschap TOP TRADE N.V., met maatschappelijke zetel Delleurlaan 8, te 1170 Brussel, beslist hebben een einde te stellen aan de activiteiten onder statuut van beursvennootschap per 9 juli 2001 en afstand te doen van de vergunning als beursvennootschap;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen overeenkomstig artikel 103 van de wet van 6 april 1995 beslist heeft de vergunning van de beursvennootschap TOP TRADE N.V. in te trekken op datum van 9 juli 2001, Besluit : De op 31 december 2000 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd op datum van 9 juli 2001 onder de titel "Beleggingsondernemingen naar Belgisch recht" in de rubriek "Beursvennootschappen" door de schrapping van de beursvennootschap TOP TRADE N.V., Delleurlaan 8, 1170 Brussel.

Brussel, 27 juni 2001.

De Voorzitter, E. WYMEERSCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^