Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 23 oktober 2001
gepubliceerd op 10 november 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2001003504
pub.
10/11/2001
prom.
23/10/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


23 OKTOBER 2001. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2000 en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 17 maart 2001, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen aan de vennootschap Axa & Degroof Funds Portfolio N.V., met maatschappelijke zetel te 1170 Brussel, Vorstlaan 25, met ingang van 1 november 2001 een vergunning heeft verleend als vennootschap voor vermogensbeheer voor de volgende in artikel 46, 1°, van de wet van 6 april 1995 bedoelde beleggingsdienst : 3. het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond van een door de beleggers gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten bevatten, Besluit : De op 31 december 2000 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd in de rubriek "Vennootschappen voor vermogensbeheer" door de toevoeging vanaf 1 november 2001 van de vennootschap voor vermogensbeheer Axa & Degroof Funds Portfolio N.V., Vorstlaan 25, 1170 Brussel, voor de beleggingsdienst « 3. ».

Brussel, 23 oktober 2001.

De Voorzitter, E. WYMEERSCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^