Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 08 juli 2002
gepubliceerd op 17 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2002003347
pub.
17/07/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


8 JULI 2002. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2001, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 19 maart 2002, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen aan de vennootschap voor vermogensbeheer Vega Asset Management N.V., met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Tervurenlaan 72, met ingang van 15 augustus 2002 een vergunning heeft verleend als vennootschap voor vermogensbeheer voor de volgende in artikel 46, 1°, van de wet van 6 april 1995 bedoelde beleggingsdiensten : 1. a) het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers, van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten; 3. het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond van een door de beleggers gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten omvatten, Besluit : De op 31 december 2001 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd op datum van 15 augustus 2002 door de toevoeging in de rubriek « Vennootschappen voor vermogensbeheer » van de vennootschap Vega Asset Management N.V., met maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Tervurenlaan 72, voor de beleggingsdiensten 1. a) en 3.

Brussel, 8 juli 2002.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^