Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 08 juli 2002
gepubliceerd op 17 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2002003348
pub.
17/07/2002
prom.
08/07/2002
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


8 JULI 2002. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 123 van de wet van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de vennootschappen voor beleggingsadvies waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België, opgemaakt op 31 december 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 maart 2002, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de vennootschap voor beleggingsadvies L. DEMOL PORTFOLIO CONSULTING B.V.B.A. beslist heeft een einde te stellen aan de activiteiten onder statuut van vennootschap voor beleggingsadvies per 30 juni 2002 en afstand te doen van de vergunning als vennootschap voor beleggingsadvies, Besluit : De op 31 december 2001 opgemaakte lijst van de vennootschappen voor beleggingsadvies met vergunning in België, wordt gewijzigd door de weglating van de vennootschap L. DEMOL PORTFOLIO CONSULTING B.V.B.A., Distelvinklei 12, te 2900 Schoten.

Brussel, 8 juli 2002.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^