Besluit Van De Commissie Voor Het Bank- En Financiewezen van 15 december 2003
gepubliceerd op 02 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend

bron
commissie voor het bank- en financiewezen
numac
2003003586
pub.
02/01/2004
prom.
15/12/2003
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

COMMISSIE VOOR HET BANK- EN FINANCIEWEZEN


15 DECEMBER 2003. - Besluit van de Commissie voor het Bank- en Financiewezen tot wijziging van de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend


De Commissie voor het Bank- en Financiewezen, Gelet op artikel 53 van de wet van 6 april 1995 inzake het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs krachtens hetwelk de Commissie voor het Bank- en Financiewezen de lijst opmaakt van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend;

Gelet op de lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, opgemaakt op 31 december 2002, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 maart 2003, evenals de sedertdien ingetreden wijzigingen;

Overwegende dat de Commissie voor het Bank- en Financiewezen aan de vennootschap Lombard Odier Darier Hentsch & C° (België) N.V., met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Louizalaan 81, bus 12, op datum van 1 januari 2004 een vergunning heeft verleend als beursvennootschap voor de volgende in artikel 46, 1°, van de wet van 6 april 1995 bedoelde beleggingsdiensten : 1. a) het ontvangen en doorgeven voor rekening van beleggers van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten;1. b) het uitvoeren van dergelijke orders voor rekening van derden; 3. het per cliënt op discretionaire basis beheren van beleggingsportefeuilles op grond van een door de beleggers gegeven opdracht, voor zover die portefeuilles één of meer financiële instrumenten omvatten, Besluit : De op 31 december 2002 opgemaakte lijst van de beleggingsondernemingen waaraan in België een vergunning is verleend, wordt gewijzigd op datum van 1 januari 2004 door de toevoeging in de rubriek « Beursvennootschappen » van de vennootschap Lombard Odier Darier Hentsch & C° (Belgïe) N.V., Louizalaan 81, bus 12, 1050 Brussel, voor de beleggingsdiensten 1. a), 1. b) en 3.

Brussel, 15 december 2003.

De Voorzitter, E. Wymeersch.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^