Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 03 oktober 2019
gepubliceerd op 31 januari 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020200459
pub.
31/01/2020
prom.
03/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020200459

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


3 OKTOBER 2019. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, artikel 43;

Gelet op het decreet van 3 mei 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 03/05/2004 pub. 20/09/2004 numac 2004033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen sluiten tot bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in adviesorganen, gewijzigd bij het decreet van 14 februari 2011;

Gelet op het besluit van de Regering van 21 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.- Volgende personen worden aangewezen als stemgerechtigde leden van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap : 1° mevrouw Anne Brüll;2° de heer Karl-Heinz Hergenhahn;3° de heer Norbert Kever;4° de heer Philippe Koonen;5° mevrouw Manuela Mertens;6° de heer Dirk Neuberg;7° de heer Kurt Rathmes;8° de heer Joseph Thaeter;9° de heer Olivier Zimmermann.

Art. 2.- De heer Kurt Rathmes wordt aangewezen als voorzitter van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3.- Volgende personen worden aangewezen als secretaris van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap : 1° mevrouw Uschi Egyptien;2° de heer Joseph Ganser.

Art. 4.- Het besluit van de Regering van 21 februari 2017 tot aanwijzing van de leden van de Sportcommissie van de Duitstalige Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 5.- Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2019.

Art. 6.- De minister bevoegd voor Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 3 oktober 2019.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën O. PAASCH De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2020-01-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^