Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 04 september 2014
gepubliceerd op 21 november 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2014206838
pub.
21/11/2014
prom.
04/09/2014
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

4 SEPTEMBER 2014. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het sport decreet van 19 april 2004Relevante gevonden documenten type decreet prom. 19/04/2004 pub. 24/11/2004 numac 2004033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Sportdecreet sluiten, artikel 36, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Sport;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 1, 40°, a), van het besluit van de Regering van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden "Mevr. Ingrid Inselberger, 4700 Eupen" vervangen door de woorden "Mevr. Sabrina Goenen, 4730 Raeren".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 3.De Minister bevoegd voor Sport is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 4 september 2014.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Vice-Minister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, I. WEYKMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^