Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 06 juli 2000
gepubliceerd op 04 december 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de erkenning van de dienst voor geestelijke gezondheid in Eupen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2003033083
pub.
04/12/2003
prom.
06/07/2000
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

6 JULI 2000. - Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de erkenning van de dienst voor geestelijke gezondheid in Eupen


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, gewijzigd bij de wetten van 6 juli 1990, 18 juli 1990, 5 mei 1993 en 16 juli 1993;

Gelet op het koninklijk besluit van 20 maart 1975 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten voor geestelijke gezondheidszorg, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 9 februari 1999, inzonderheid op artikel 22;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 9 mei 2000;

Op de voordracht van de Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Besluit :

Artikel 1.Het centrum « SPZ Beratung und Lebenshilfe, Sozial-psychologisches Zentrum - Ostbelgien » (Sociaal Psychologisch Centrum voor Oostbelgië), v.z.w., met hoofdzetel Schnellewindgasse 2, 4700 Eupen, en een gedecentraliseerde dienst Wiesenbachstrasse 5, 4780 St.Vith, wordt als dienst voor geestelijke gezondheid erkend voor een periode van 5 jaar beginnend op 1 januari 2000 en eindigend op 31 december 2004.

Art. 2.De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 6 juli 2000.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN

Bijlage bij het besluit van de Regering van 6 juli 2000 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Eupen, 6 juli 2000.

De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Jeugd en Gezin, Monumentenzorg, Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, H. NIESSEN

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^