Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 07 juni 2001
gepubliceerd op 09 augustus 2001
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de voorzitter en/of afgevaardigde van de Minister bij de examencommissies die in de pedagogische hogescholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitten

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2001033052
pub.
09/08/2001
prom.
07/06/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

7 JUNI 2001. - Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de voorzitter en/of afgevaardigde van de Minister bij de examencommissies die in de pedagogische hogescholen belast met de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer zitten


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het koninklijk besluit van 3 november 1987 houdende algemeen reglement van de studie in het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan, inzonderheid op artikel 14;

Op voordracht van de Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Georges Kuppens, pedagogische inspecteur, wordt voor de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002 als afgevaardigde van de Minister bij de examencommissie voor het tweede jaar en als voorzitter van de examencommissie voor het derde jaar van de opleiding tot kleuterleider en lager onderwijzer aangewezen, commissies die in de volgende onderwijsinrichting zitten : « Unterrichtswesen der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Pädagogische Hochschule, Monschauer Str. 26, 4700 Eupen ». (Onderwijs van de Duitstalige Gemeenschap, Pedagogische Hogeschool, Monschauer Strasse 26, 4700 Eupen).

Art. 2.De heer Georges Kuppens, pedagogische inspecteur, wordt voor de schooljaren 2000-2001 en 2001-2002 als afgevaardigde van de Minister bij de examencommissie voor het tweede en het derde schooljaar van de opleiding tot lager onderwijzer aangewezen, commissie die in de volgende onderwijsinrichting zit : « Pädagogische Hochschule Pater Damian, Heidberg 16-18, 4700 Eupen ». (Pedagogische Hogeschool, Vader Damian, Heidberg 16-18, 4700 Eupen).

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 september 2000.

Art. 4.De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 7 juni 2001.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap De Minister-President, Minister van Werkgelegenheid, Gehandicaptenbeleid, Media en Sport, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs en Vorming, Cultuur en Toerisme, B. GENTGES

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^