Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 09 oktober 1998
gepubliceerd op 29 oktober 1999
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de minister tot aanvulling van de artikelen en 5 van het besluit van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
1998033109
pub.
29/10/1999
prom.
09/10/1998
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

9 OKTOBER 1998. - Besluit van de minister tot aanvulling van de artikelen en 5 van het besluit van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs


De Minister van Onderwijs, Cultuur, Wetenschappelijk Onderzoek, Monumenten en Landschappen, Gelet op de wetten op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, gecoördineerd op 31 december 1949, zoals ze gewijzigd werden;

Gelet op het decreet van 18 april 1994 betreffende de inrichting van een examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs en de organisatie van de examens afgelegd vóór deze examencommissie, gewijzigd bij het decreet van 17 juli 1995 en bij het programmadecreet van 29 juni 1998;

Gelet op het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 20 juli 1994 betreffende de samenstelling en de werking van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs alsmede de organisatie van de examens afgelegd vóór deze commissie, gewijzigd bij de besluiten van 10 mei 1995, 4 december 1996 en 22 september 1998;

Gelet op het besluit van de Minister van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs, inzonderheid op de artikels 3 en 5;

Gelet op het besluit van de Regering van 28 juni 1995 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 28 juni 1995 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de Ministers, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3 van het besluit van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs wordt met volgende namen aangevuld : Ilona Laschet (Königliches Athenäum, Eupen) Reinhold Steils (Bischöfliches Institut, Büllingen)

Art. 2.Artikel 5 van het besluit van 15 september 1998 tot aanwijzing van de leden van de examencommissie van de Duitstalige Gemeenschap voor het secundair onderwijs wordt met volgende namen aangevuld : Ilona Laschet (Königliches Athenäum, Eupen) Reinhold Steils (Bischöfliches Institut, Büllingen)

Art. 3.Dit besluit heeft uitwerking op 1 juli 1998.

Eupen, 9 oktober 1998.

W. SCHRÖDER

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^