Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 10 november 2017
gepubliceerd op 20 april 2018
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot aanwijzing van officieren van gerechtelijke politie met toepassing van het decreet van 23 juni 2008 betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2018201906
pub.
20/04/2018
prom.
10/11/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2018201906

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


10 NOVEMBER 2017. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van officieren van gerechtelijke politie met toepassing van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen


De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen, artikel 44;

Gelet op het besluit van de Regering van 8 januari 2009 tot aanduiding van ambtenaren van de Gerechtelijke Politie bij toepassing van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen evenals de uitgravingen;

Op de voordracht van de minister bevoegd voor Monumentenzorg;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Met toepassing van artikel 44 van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, klein erfgoed, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen worden de volgende personen aangewezen als officieren van gerechtelijke politie: 1° mevrouw Sabine Herzet;2° mevrouw Sabrina Goenen;3° mevrouw Tatjana Cormann.

Art. 2.De personen genoemd in artikel 1 beschikken over alle bevoegdheden vermeld in de artikelen 44 tot 46 van hetzelfde decreet.

Art. 3.Het besluit van de Regering van 8 januari 2009 tot aanduiding van ambtenaren van de Gerechtelijke Politie bij toepassing van het decreet van 23 juni 2008Relevante gevonden documenten type decreet prom. 23/06/2008 pub. 14/11/2008 numac 2008033101 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bescherming van monumenten, ensembles en landschappen en betreffende de opgravingen sluiten betreffende de bescherming van monumenten, kleine monumenten, ensembles en landschappen evenals de uitgravingen wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 5.De minister bevoegd voor Monumentenzorg is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 10 november 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, O. PAASCH De Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2018-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^