Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 14 maart 2011
gepubliceerd op 23 mei 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011201960
pub.
23/05/2011
prom.
14/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

14 MAART 2011. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, zoals gewijzigd;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 december 1983 houdende oprichting van een Duitstalige Jeugdraad, artikel 5, gewijzigd bij de besluiten van de Regering van 29 mei 1996 en 5 juli 2005;

Gelet op het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad, artikel 1, gewijzigd bij de besluiten van 3 december 2008, 20 januari 2009, 3 juni 2009, 10 augustus 2009, 16 oktober 2009, 3 februari 2010, 20 april 2010 en 25 mei 2010;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de Regering van 3 juli 2009 houdende overdracht van beslissingsbevoegdheden aan de Ministers, gewijzigd bij de besluiten van 24 juni 2010 en 25 november 2010;

Gelet op de voordracht d.d. 2 november 2010 van de partij "Jugend für Freiheit und Fortschritt";

Gelet op de voordracht d.d. 20 december 2010 van het jeugdcentrum "Jugendheim Raeren";

Gelet op de voordracht d.d. 21 december 2010 van de jeugdorganisatie "Patro Mädchen St. Raphaël";

Gelet op de voordracht d.d. 24 januari 2011 van de jeugdorganisatie "Katholische Landjugend", Besluit :

Artikel 1.In artikel 1 van het besluit van 2 oktober 2008 tot aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Duitstalige Jeugdraad, gewijzigd bij de besluiten van 3 december 2008, 20 januari 2009, 3 juni 2009, 10 augustus 2009, 16 oktober 2009, 3 februari 2010, 20 april 2010 en 25 mei 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht : Voor de partij "Jugend für Freiheit und Fortschritt" wordt de heer Jérôme David als werkend lid aangewezen in de plaats van de heer Pascal Simons en wordt de heer Philippe Henkes als plaatsvervangend lid aangewezen in de plaats van de heer Jérôme David.

Voor het jeugdcentrum "Jugendheim Raeren" wordt de heer Tom Rosenstein als werkend lid aangewezen.

Voor de jeugdorganisatie "Patro Mädchen St. Raphael" wordt mevrouw Anne-Marie Jouck als werkend lid aangewezen in de plaats van de heer Steven Fritsch en wordt Mevr. Ann-Sophie Lohmann als plaatsvervangend lid aangewezen in de plaats van Mevr. Justine Nyssen.

Voor de jeugdorganisatie "Katholische Landjugend" wordt de heer Jean-Luc Schöffers als plaatsvervangend lid aangewezen in de plaats van de heer Gerd Brüls.

Art. 2.Het besluit van de Minister van 28 januari 2011 met als kenmerk "1536/EX/VII/B/III" wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 4.De Minister bevoegd voor Cultuur, Media en Toerisme wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 14 maart 2011.

De Regering van de Duitstalige Gemeenschap: De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^