Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 15 juli 2021
gepubliceerd op 14 september 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2020-2021 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2021204142
pub.
14/09/2021
prom.
15/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021204142

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


15 JULI 2021. - Besluit van de Regering houdende sluiting van de zitting 2020-2021 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen, artikel 32, § 3;

Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 44, eerste lid;

Op de voordracht van de Minister-President;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De zitting 2020-2021 van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt gesloten.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 19 september 2021 om 23 uur.

Art. 3.De Minister-President is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 15 juli 2021.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH


begin


Publicatie : 2021-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^