Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 16 maart 2017
gepubliceerd op 07 april 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017201928
pub.
07/04/2017
prom.
16/03/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017201928

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


16 MAART 2017. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206806 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 89.3, ingevoegd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016201142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van doping in de sport sluiten;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206806 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 27.1, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 8 december 2016;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1 - Volgende personen worden aangewezen als leden van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap : 1° Mevr.Heike Binger; 2° de heer Walter Miessen;3° Mevr.Anke Reitz; 4° Mevr.Nadine Streicher; 5° de heer Dirk Tölke. Art. 2 - De heer Dirk Tölke wordt aangewezen als voorzitter van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3 - Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 4 - De minister bevoegd voor Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 16 maart 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President O. PAASCH Viceminister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2017-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^