Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 18 februari 2010
gepubliceerd op 28 april 2010
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 juni 2005 tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en betreffende de voo

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2010202224
pub.
28/04/2010
prom.
18/02/2010
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

18 FEBRUARI 2010. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 16 juni 2005 tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en betreffende de voordracht van de vertegenwoordigers voor de departementen basisschool, economie en gezondheid


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het bijzonder decreet van 21 februari 2005Relevante gevonden documenten type bijzonder decreet prom. 21/02/2005 pub. 03/06/2005 numac 2005033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet houdende oprichting van een autonome hogeschool sluiten houdende oprichting van de autonome hogeschool, artikel 7;

Gelet op het besluit van de Regering van 16 juni 2005 tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en betreffende de voordracht van de vertegenwoordigers voor de departementen basisschool, economie en gezondheid;

Op voordracht van de Minister bevoegd inzake onderwijs, Besluit :

Artikel 1.Artikel 3, nummer 3 van het besluit van de Regering van 16 juni 2005 tot aanstelling van de vertegenwoordigers van de inrichtende macht van het Gemeenschapsonderwijs in de raad van bestuur van de autonome hogeschool en betreffende de voordracht van de vertegenwoordigers voor de departementen basisschool, economie en gezondheid wordt vervangen als volgt : "3. Mathilde Zanzen".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2009.

Art. 3.De Minister bevoegd inzake Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 18 februari 2010.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister voor Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Onderwijs, Opleiding en Werkgelegenheid, O. PAASCH

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^