Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 18 maart 2021
gepubliceerd op 28 april 2021
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2021201886
pub.
28/04/2021
prom.
18/03/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2021201886

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


18 MAART 2021. - Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206806 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 89.3, ingevoegd bij het decreet van 22 februari 2016Relevante gevonden documenten type decreet prom. 22/02/2016 pub. 01/03/2016 numac 2016201142 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de bestrijding van doping in de sport sluiten;

Gelet op het besluit van de Regering van 22 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 18 november 2013Relevante gevonden documenten type decreet prom. 18/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013206806 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap sluiten betreffende de ondersteuning van cultuur in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 27.1, ingevoegd bij het besluit van de Regering van 8 december 2016;

Gelet op het besluit van de Regering van 16 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de Kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de Minister van Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Volgende personen worden voor vier jaar aangewezen als leden van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap: 1° Mevr.Heike Binger; 2° de heer Walter Mießen;3° Mevr.Anke Reitz; 4° Mevr.Nadine Streicher; 5° de heer dr.Dirk Tölke.

Art. 2.De heer dr. Dirk Tölke wordt aangewezen als voorzitter van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap.

Art. 3.Het besluit van de Regering van 16 maart 2017 tot aanwijzing van de leden van de Kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap wordt opgeheven.

Art. 4.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt aangenomen.

Art. 5.De minister bevoegd voor Cultuur is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 18 maart 2021.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën O. PAASCH De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2021-04-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^