Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 februari 2015
gepubliceerd op 27 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2015201525
pub.
27/03/2015
prom.
19/02/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 FEBRUARI 2015. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 januari 2000 tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7, § 2;

Gelet op het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap;

Gelet op de voordracht van de secundaire scholen van 26 januari 2015;

Op de voordracht van de Minister van Werkgelegenheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.In artikel 2, d), van het besluit van de Regering van 4 november 2010 houdende benoeming van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor Arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap worden de woorden "Brigitte Kocks" vervangen door de woorden "Denise Rennertz".

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op 1 maart 2015.

Art. 3.De minister bevoegd voor Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 februari 2015.

Voor de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Vice-Minister-President, Minister van Cultuur, Werkgelegenheid en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^