Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 januari 2011
gepubliceerd op 31 januari 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011200420
pub.
31/01/2011
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de leden van de Commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op de wet van 31 december 1983Relevante gevonden documenten type wet prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, artikel 54, eerste lid;

Gelet op het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren, artikel 32, gewijzigd bij het besluit van de Regering van 27 april 2000, en artikel 206;

Gelet op het besluit van de Regering van 18 mei 2006 houdende aanwijzing van de leden van de Commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie;

Gelet op het besluit van de Regering van 19 april 2007 houdende aanwijzing van de voorzitter en van de plaatsvervangende leden van de Commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie bij tuchtprocedure;

Overwegende dat de representatieve vakorganisaties hun vertegenwoordigers in de commissie van beroep aangewezen hebben;

Op de voordracht van de Minister-President, bevoegd voor Begroting en Personeel;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Als werkende leden van de commissie van beroep voor de ambtenaren van het Ministerie worden aangewezen : 1° als vertegenwoordigers van het statutaire personeel van het Ministerie : de heer Norbert Heukemes, secretaris-generaal, voorzitter van de commissie van beroep; Mevr. Rosa Langer, leidend vertaler; de heer Norbert Schommers, leidend inspecteur Mevr. Elfriede Lentz, hoofdopsteller. 2° als vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties : voor de CCOD : de heer Guido Reuter en Mevr.Gabrielle Sonnet; voor de ACOD : de heer Roger Erkens; voor de VSOA : de heer Horst Kemper.

Art. 2.Als plaatsvervangende leden van de commissie van beroep voor de ambtenaren van het Ministerie worden aangewezen : 1° als vertegenwoordigers van het statutaire personeel van het Ministerie : de heer Gerd Königs, adviseur, als plaatsvervanger van de heer Norbert Heukemes, voorzitter van de commissie van beroep; de heer Daniel Bongartz, adjunct-adviseur, als plaatsvervanger van Mevr. Rosa Langer;

Mevr. Sabine Herzet, adjunct-adviseur, als plaatsvervanger van de heer Norbert Schommers;

Mevr. Colette Renardy, hoofdsecretaris, als plaatsvervanger van Mevr.

Elfriede Lentz. 2° als vertegenwoordigers van de representatieve vakorganisaties : voor de CCOD : de heer Ignaz Halmes als plaatsvervanger van de heer Guido Reuter en Mevr.Vera Vogel als plaatsvervanger van Mevr.

Gabrielle Sonnet; voor de ACOD : de heer Joseph Ganser; voor de VSOA : Mevr. Ulrike Kloos (Dr.).

Art. 3.De heer Ralf Schmidt, vrederechter, is voorzitter van de commissie van beroep bij tuchtprocedure.

Art. 4.Het besluit van de Regering van 18 mei 2006 houdende aanwijzing van de leden van de Commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie en het besluit van de Regering van 19 april 2007 houdende aanwijzing van de voorzitter en van de plaatsvervangende leden van de Commissie van beroep bevoegd voor de ambtenaren van het Ministerie bij tuchtprocedure worden opgeheven.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het wordt ondertekend.

Art. 6.De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 januari 2011.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^