Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 januari 2011
gepubliceerd op 17 maart 2011
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot benoeming van de corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2011201104
pub.
17/03/2011
prom.
19/01/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

19 JANUARI 2011. - Besluit van de Regering tot benoeming van de corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 19 januari 2009 houdende vaststelling van de regels van de Duitse rechtsterminologie, artikel 3;

Gelet op het besluit van 4 juni 2009 tot uitvoering van het decreet van 19 januari 2009 houdende vaststelling van de regels van de Duitse rechtsterminologie;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Cultuur;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Volgende personen worden voor een verlengbare periode van een jaar tot corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie benoemd : de heer Michel De Munter, 1070 Brussel; de heer André Henkes, 4783 Wiesenbach; de heer Christian Behrendt, 4000 Luik; de heer Robert Hensenne, 4821 Dison; de heer Robert Queck, 4700 Eupen.

Art. 2.Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt aangenomen.

Eupen, 19 januari 2011.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap : De Minister-President, Minister van Lokale Besturen, K.-H. LAMBERTZ De Minister van Cultuur, Media en Toerisme, Mevr. I. WEYKMANS

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^