Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 19 januari 2017
gepubliceerd op 20 februari 2017
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot indexering van het maximumbedrag vermeld in artikel 10, eerste lid, van het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2017200924
pub.
20/02/2017
prom.
19/01/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2017200924

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


19 JANUARI 2017. - Besluit van de Regering tot indexering van het maximumbedrag vermeld in artikel 10, eerste lid, van het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs, artikel 12, eerste lid;

Op de voordracht van de Minister bevoegd voor Volwassenenvorming;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het geïndexeerd maximumbedrag vermeld in artikel 10, eerste lid, van het decreet van 17 november 2008 ter ondersteuning van de instellingen voor volwassenenonderwijs bedraagt 73.793,47 euro.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017.

Art. 3.De minister bevoegd voor Volwassenenvorming is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 19 januari 2017.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, O. PAASCH De Minister van Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek, H. MOLLERS


begin


Publicatie : 2017-02-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^