Besluit Van De Duitstalige Gemeenschap van 20 mei 2020
gepubliceerd op 29 juni 2020
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2020202736
pub.
29/06/2020
prom.
20/05/2020
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2020202736

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


20 MEI 2020. - Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap


De Regering van de Duitstalige Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 januari 2000Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/01/2000 pub. 24/03/2000 numac 2000033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap sluiten tot oprichting van een dienst voor arbeidsbemiddeling in de Duitstalige Gemeenschap, artikel 7, § § 2 en 4;

Gelet op het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap;

Op de voordracht van de CSC, gedaan op 27 april 2020;

Op de voordracht van de Minister van Werkgelegenheid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.- In artikel 1, § 1, 1°, van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap wordt de bepaling onder b), vervangen bij het besluit van de Regering van 18 juli 2019, vervangen als volgt : "b) de heer Martin Klöcker;"

Art. 2.- Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2020.

Art. 3.- De minister bevoegd voor Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Eupen, 20 mei 2020.

Voor de Regering van de Duitstalige Gemeenschap, De Minister-President, Minister van Lokale Besturen en Financiën, O. PAASCH De Minister van Cultuur en Sport, Werkgelegenheid en Media, I. WEYKMANS


begin


Publicatie : 2020-06-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^